تور ویدئو ای پرداخت فرش

یکشنبه 6 شهریور 1401

تور ویدئو ای کارخانه فرش مرینوس بافت

در این ویدئو قسمت های از کارخانه کارخانه بزرگ میرنوس بافت را خواهی دید که کار پرداخت و ریشه گذاری فرش را انجام میدهند.


دسته بندی: مجله مرینوس بافت, ویدئو های مرینوس بافت – برچسب ها: