کارخانه فرش مرینوس بافت در یک نگاه کوتاه و جذاب

کارخانه فرش مرینوس بافت در یک نگاه کوتاه و جذاب از ریسندگی تا بافت انواع فرش های اصیل و نفیس ایرانی

از ریسندگی نخ های مرغوب تا فرشی زیبا

از ریسندگی نخ های مرغوب تا فرشی زیبا یه فرش مرغوب و زیبا قطعا از نخ هایی با جنس مرغوب تهیه شده , در این ویدئو روند ریسندگی نخ و استفاده آن در فرش را در کارخانه مرینوس بافت خواهید دید.

تور ویدئو ای پرداخت فرش

تور ویدئو ای کارخانه فرش مرینوس بافت در این ویدئو قسمت های از کارخانه کارخانه بزرگ میرنوس بافت را خواهی دید که کار پرداخت و ریشه گذاری فرش را انجام میدهند.